Informatie opleiding

De opleiding tot PaC is onderverdeeld in modules waarbij iedere module wordt afgetoetst d.m.v. een examen. Examenbureau Stipezo, Epavo genaamd, neemt dit examen af. Epavo staat voor Examenbureau Paramedische Voetzorg. Een uitzondering hierop is de module Bedrijfsvoering. Dit is namelijk een schooltoets.

Programma

De opleiding duurt 1,5 jaar en er is geen uitstroom mogelijk. Er wordt een minimum niveau geëist van VMBO Gemengde Leerweg of Theoretische Leerweg. Het is een volledige opleiding waarbij alle facetten van voetzorg en behandelingen worden behandeld, aangeleerd en getoetst.

Eén dag per week worden de lessen gegeven. In de ochtend theorie en in de namiddag praktijk in de vorm van onder toezicht van een docent uitvoeren van voetbehandelingen in de voetenpoli. Peduca heeft een grote populatie van patiënten die de voetenpoli bezoekt. Kandidaten behoeven daarom niet zelf op zoek naar “modellen”.

De theoretische modules worden in een logische volgorde gegeven, afgestemd op de beroepspraktijkvorming (het belangrijkste vak binnen de opleiding). Alle theoretische kennis heeft direct betrekking op de beroepspraktijkvorming en is enigszins grensoverschrijdend voor het beroep. Dit is noodzakelijk om binnen de gezondheidszorg te kunnen samenwerken met andere disciplines.

De beroepspraktijkvorming, het werken in de voetenpoli, is het belangrijkste vak binnen de opleiding tot Paramedisch Chiropodist en omvat daardoor ook de meeste uren (studiebelastingsuren). Onder toezicht van een ervaren docent worden uiteindelijk alle soorten voetbehandelingen aangeleerd. De voetenpoli is een goede afspiegeling van de beroepspraktijk zoals de Paramedisch Chiropodist deze na het behalen van het diploma zal gaan uitvoeren. Binnen de beroepspraktijkvorming is er een groot deel ingeruimd voor de verschillende onderzoekstechnieken t.b.v. het opsporen van voetstandafwijkingen en risicoprofiel bepalingen. Het op een juiste manier gebruiken en interpreteren van podogrammen, podobaroscoop en voetscanner maken hier deel vanuit. Het kunnen palperen van de botstructruren en arteriën in de voet (het onderdeel VIVO) is hier weer een belangrijk onderdeel van.

Om na het behalen van het diploma als ZZP-er in de maatschappij te gaan werken is het noodzakelijk om vaardigheid te hebben in het gebruik van een computer. Daarom heeft Peduca per lesgroep een laptop ter beschikking waarmee de kandidaten leren de patiëntenadministratie en financiële administratie bij te houden alsook om afspraken te maken en te registreren en behandelplannen en medische rapportages te schrijven. Ook wordt tijdens de opleiding aandacht besteed aan PR activiteiten en profilering van de kandidaat.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij na enige tijd thuis ook werkzaamheden gaan ontplooien.

Bij aanvang mag de kandidaat gebruik maken van pedicuremotoren van de opleiding. Het is de bedoeling dat de kandidaat in de loop van de opleiding haar/zijn eigen motor aanschaft en gebruikt.

Externe stage

Omdat er voor de beroepspraktijkvorming behandelingen worden uitgevoerd tijdens de poli is de externe stage beperkt tot twee dagdelen. De externe stage is opgenomen t.b.v. de module ‘Diabetes en complicaties’. Hiervoor gaat de kandidaat bij een podotherapeut meelopen tijdens het diabetes spreekuur.

Maken van verslagen

Tijdens de opleiding maakt de kandidaat verslagen van de externe stage. Van de speciale technieken maakt de kandidaat casusverslagen en medische rapportages. Alle verslagen dienen voor het eindassessment bij het examenbureau te worden ingeleverd ter beoordeling en als onderdeel van het eindassessment.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding? Vraag dan de gratis informatiegids aan door het contactformulier in te vullen.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Voor meer informatie

Neem contact op